Stavangeren nr.2 2004

Innhold

  • Side 3: Leder Av Berit M. Grande
  • Side 4: 1. mai-feiringa i Stavanger i 1930 - åra Av Hans Jacob Andreassen
  • Side 11: Hvor gamle er middelalderbyene? Av Jan Gjerde
  • Side 17: Mariakirken og Rådhuset Av Gunnar A. Skadberg
  • Side 24: Ryggjafylkets renessanse Av Reidar Frafjord
  • Side 28: Kulturhistoriske praktbøker for bokhyllen Av Jan Gjerde
  • Side 32: Reberbanene og rebslageriet i Stavanger Av Lærer Om. Lunde
  • Side 37: Anders Bærheim - vår første lokalhistoriker Av Halvor Pedersen