Stavangeren nr.3 2004

  • Side 3: Leder Av Berit M. Grande
  • Side 4: Historiverk om Stavanger Av Rolf Norås
  • Side 6: Søndagsskolen for borgerlige fag Av Gunnar A. Skadberg
  • Side 12: Stavangergutten som ble 1900-tallets store kirkeleder Av Reidar Frafjord
  • Side 15: Pioner i Stavanger Av Harald Tønnesen
  • Side 19: Men va det ikkje han far og de? Av Jan Gjerde
  • Side 25: Mariakirken/Rådhuset, del II Av Gunnar A. Skadberg
  • Side 35: Nygaten og dens historie Av Arthur J. Tønnesen