Stavangeren nr.4 2004

Innhold

  • Side 3: Leder Av Berit M. Grande
  • Side 4: Stavanger som europeisk kulturhovedstad Av Leif Johan Sevland
  • Side 5: Storebra'en i 1860; hva var det som skjedde? Av Reidar Frafjord
  • Side 13: «Dette sendes til jule-læsning, naar du bliver frisk» Av Erling Sømme Kielland
  • Side 17: Stavangers historie, de lange linjene Av Harald Hamre
  • Side 23: Valberget Av Gunnar A. Skadberg
  • Side 31: Et blikk på Stavanger 1905 Av Jan Gjerde
  • Side 39: Barndomsminner - fra Misjonsskolen i Stavanger Av Otto Lous Mohr