Stavangeren nr.1 2007

Innhold

  • Side 3: Leder Av Hans Eyvind Næss
  • Side 4: Innkalling til årsmøte
  • Side 6: Årsberetning 2006
  • Side 10: Meieriene i Stavanger Av Jan Gjerde
  • Side 17: Henrik Paulsen - med ett århundre i ballast Av Gunnar A. Skadberg
  • Side 23: «Pokker og franzoser.» Historisk snitt i den rogalanske helsekroppen Av Hans Eyvind Næss
  • Side 31: « Fornøyelsen » og Bjergsted Folkepark Av Kjell Ernst Rundquist og Mette Ellingsen
  • Side 35: Barndomsminner fra Stavanger på slutten av 1930-tallet (3) Av Hans Jakob Andreassen
  • Side 46: Kampen for «De tre søstre» Av Jan Gjerde