Stavangeren nr.2 2007

Innhold

  • Side 3: Leder Av Hans Eyvind Næss
  • Side 4: De siste års utgravninger i Stavangers historie av Stan Reed
  • Side 13: Vilhelm Søiland, den siste bøkker i Stavanger av Jan Gjerde
  • Side 20: «Tiltal enhver bonde høflig» Av Erling Sømme Kielland
  • Side 25: Ahasverus Crequi dit la Roche Av Randi Folkestad
  • Side 29: Barndomsminner fra Stavanger på slutten av 1930-tallet (4) Av Hans Jakob Andreassen
  • Side 34: Et tilbakeblikk på Stavanger Tegneskole Av Jan Gjerde
  • Side 40: Admiral Cruys - Kvitsøykorset Av Jørg Hviding