Stavangeren nr.4 2008

Innhold

  • Side 3: Leder Av Hans E. Næss
  • Side 5: Noen synspunkter på Sørvestrikets historie fram til
    år 900 e Kr Av Finn Bringsjord
  • Side 18: Bryllupsvise Av Synnøve Østebø
  • Side 24: Dreyerkalender 1956 Av Anders Bærheim
  • Side 36: Var de rike og mektige i Stavanger ikke så
    forsvarsbevisste i 1806? Av Hans E. Næss