Stavangeren nr.3 2009

Innhold

  • Side 3: Leder Av Hans E. Næss
  • Side 5: Stavangers eldste historie Av Finn Bringsjord
  • Side 21: Gjemt – men ikke glemt Av Erling S. Kielland
  • Side 27: Dreyer kalender 1958 Av Sigurd Bærheim
  • Side 41: Industrien i Stavanger i gammel og ny tid JOKER