Stavangeren nr. 2 2010

Innhold:

  • Side 3 Leder av Hans E. Næss
  • Side 5 Jagterindringer av H.C. Pedersen
  • Side 13 Fra det gamle Stavanger. Avisartikkel fra 1899. Omskrevet av Bjørn Samuelsen
  • Side 41 Stavanger gassverk av Bente Madsen Bærheim
  • Side 40 Didrik Arup Seip minnes sin skoletid på Kongsgård omkring år 1900 av Reidar Frafjord
  • Side 52 Av og om John Tanke Sviland. Jan Christiansen