Stavangeren nr. 2 2011

Innhold:

  • Side 1 Leder Av Hans Eyvind Næss
  • Side 3 Ingen nordmann til salgs! Av Reidar Frafjord
  • Side 7 Et guld Cronometer med Nøgel og Kjæde Av Jan Fredrik Berg
  • Side 31 Biskop Arnes interiør. Av Anders Bærheim
  • Side 33 Den gamle kirke-stolen … Av Anders Bærheim
  • Side 40 Bispegården. Av Anders Bærheim
  • Side 45 Jens Zetlitz’ fødested – Øvre Holmegate 22 Hans Eyvind Næss
  • Side 61 De pusler med skjeletter. Av Reidar Frafjord