Stavangeren nr. 3 2011

Innhold:

 • Side 1 Leder Av Hans Eyvind Næss
 • Side 3 Den glemte samfunnsbyggeren
  – Cornelius Middelthon (1869-1934) Av Jan Christiansen
 • Side 13 Sangens ustraffelighed Av Jan Fredrik Berg
 • Side 41 Hans Olsens reperbane Av ukjent forfatter
 • Side 45 Jeg er tilfreds med min Hjord,
  og jeg troer den med mig Av Erling Sømme Kielland
 • Side 51 Hansons Minde. Fra Dreyerkalender 1959 Av Anders Bærheim
 • Side 59 T.T.K. gjennom 30 år Av ukjent forfatter