Stavangeren nr. 3 2012

Innhold:

  • Side 3 Leder. Av Harald Sig. Pedersen
  • Side 5 Norsk hermetikkmuseum 30 årAv John G. Johnsen
  • Side 9 Hermetikkindustriens betydning for Stavanger Av Piers Crocker
  • Side 18 Brisling – fra ferskt råstoff til hermetisk gull Av Jan Thomas Rosnes
  • Side 32 Barnearbeid i Stavanger Av Ingrid Lise Tjemsland
  • Side 45 «Frisk som en nyblandet Martini» – Samleobjekter fra hermetikk industrien i Stavanger Av Torfinn Jåsund
  • Side 60 Røgede norske sardiner Av Erik Rønning Bergsagel
  • Side 66 Reklamebildets mange formål i mellomkrigstiden Av Ida Charlotte Helleland
  • Side 75 Claus Andersens enke – en industri-gründer i Østre bydel Av Sveinung Bang-Andersen