Stavangeren nr. 1 2013

Innhold:

Side 3 Leder Av Harald Sig. Pedersen
Side 5 En hilsen fra komitelederen  Av Tora Aasland
Side 7 Fra kvinneroller i et mannsdominert samfunn til politisk likestilling. Veien mot stemmerettsreformen i 1913  Av Hans Eyvind Næss
Side 26 Kvinnelig stemmerett og de første kvinnene i Stavanger bystyre 1901  Av Bodil Wold Johnsen
Side 46 Fotografyrket og «Den nye kvinnen»  Av Gry Bang-Andersen
Side 56 Sanitetskvinnene i Stavanger. Et sterkt engasjement av viljesterke kvinner - i det stille  Av Kari Vevatne