Stavangeren nr. 1 2015

Innhold:

Side 2 Lederens spalte Av Harald Sig. Pedersen
Side 4 Norem Baade Av Bodil Wold Johnsen
Side 32 Stavanger «Kongelig Toldkammer» Fra 1840 Av Anne Ytterdal
Side 45 Jacob Sømme: Seilskipsreder, politiker og sildespekulant Av Erling K. Sømme Kielland
Side 68 Preikestolen frå Stavanger – ein av landets eldste Av Øystein Ekroll