Stavangeren nr. 2-3 2015

Innhold:

Side 3 Lederens spalte Av Harald Sig. Pedersen
Side 6 Stavangers 9. april Av Frode Fanebust
Side 24 Gulbrand Lunde og Stavanger 1929-42 Av Jan Magne Arntsen
Side 38 Historien om «De elleve» Av Bernhard Lund
Side 48 Tilintetgjørelsen av jødene i Stavanger Av Frode Sæland
Side 78 Hvem var Moritz Rabinowitz? Av Arne Vestbø
Side 82 Sovjetiske krigsfanger i Stavanger Av Atle Skarsten
Side 98 Naturen og kulturen i krigsårene Av Erik Thoring
Side 104 Å være krigsbarn i Norge Av 
  Side 106 Krigskommunister i Hillevåg Av Anders Johansen
  Side 110 Brødrene Myges tunge skjebne Av Bernhard Lund 
  Side 116 Kunsten å redde sitt liv Av Anders Johansen
Side 122 Tyskertøs – en konstruert historisk identitet Av Kjersti Dybvig
Side 136 Frigjøringen i Stavanger Av Frode Sæland