Stavangeren nr. 1 2016

Innhold:

Side 7 Det er øynene som ser – Byutvikling i et verneperspektiv Av Britta Goldberg 
Side 13 Årringer i Trehusbyen Av Anne Merethe Skogland
Side 25 Byplaner i Stavanger sentrum – verktøy for sentrumsutvikling 1945–2015 Av Nils Jacobsen
Side 43 Hager, parker og turområder Av Per Th. Grimnes
Side 63 Fremtiden for fortidens industriminner – Hermetikkhovedstaden Stavanger Av Knut Haaland Grøtterud
Side 77 Hva vi verner er historisk bestemt og kulturelt betinget Av Hild Sørby