Stavangeren nr. 1 2017

Innhold:

Side 6 - Svein Egil Omdal, Fattigunge i Stavanger
Side 14 - Tone Daasvand, Om formuende, middelmådige og fattige i Stavanger på 1700-tallet
Side 26 - Lars Olsen Neby, Kommunal sosialomsorg i Stavanger frem til 1965
Side 48 - Gunnar Roaldkvam, Selvhjelp gjennom samvirke
Side 64 - Rolf Torgersen, Kommunal boligbygging, et svar på tomannsboligpolitikkens fallitt
Side 84 - Jan Magne Arntsen, Doktor Dahls klinikk og lægevakt 1928-1931
Side 98 - Kian Reme, Fattigdom i Stavanger – da og nå
Side 110 - Årsmelding