Stavangeren nr. 1 2017

Innhold:

Side 7 - Jan Magne Arntsen, Tjemsland-gruppa - Den glemte historien om Gestapos største aksjon i Stavanger
Side 27 - Jan Gjerde, «Nytt Forum» 1954 – 1957
Side 45 - Eli Schiøtz, Eilers Minde
Side 65 - Jørg Eirik Waula, Til Dale og tilbake - Trekk fra psykiatriens historie i Rogaland – sett fra Stavanger