Stavangeren nr. 1 2018

Innhold:

Side 6 - Harald Hamre, Skipsfarten i Stavanger
Side 14 - Elisabeth Lønnå, To kapteinskoner i seilskute- og dampskipstiden
Side 28 - Tønnes Thorsen, Stavangerske – Kystflåtens første 100 år
Side 63 - Anne Tove Austbø, Kailangs fra Sandvigå til Drollehålå
Side 73 - Ole Kallelid, Husrom og hjerterom for sjømenn
Side 85 - Erik Thoring, Melkebøndene stiftet rederi – 91 år på fjorden med Riskafjord II
Side 97 - Robeijne Verstegen, De flytende kulturminnene Fra antikvarisk vern til motor for byliv