Stavangeren nr. 3 2018

Innhold:

Side 6 - Magne Olsen, JMJ – journalisten som var Jesusbarnets egen soldat
Side 16 - Engwall Pahr-Iversen, «1ste Mai skulde være et arbeider-blad i ordets fulde betydning»
Side 38 - Arvid Weber-Skjærpe, VESTKYSTEN – et kortvarig aviseventyr
Side 46 - Per Asbjørn Holst, Sagaen om Patrioten – illegal avis i Stavanger våren 1942
Side 68 - Roar Hagen, Avistegninger i Stavanger
Side 82 -Torfinn Jåsund, Kuriøse bidrag til Stavangers avishistorie 1769-2018