Stavangeren nr.2 1995

Innhold:

  • Side 2: Kjære medlem ! av bjørn Aarre
  • Side 3: Museumsfolk og Bydag av Geir Hetland
  • Side 5: Byflagget går ikke til topps ! av Geir Hetland
  • Side 8: Byhistorisk Forening får uttalerett av Erling K. Sømme
  • Side 10: Noen utfyllende opplysninger om Karsten Roedder pluss + av Geir Arve Simonsen
  • Side l2: Oscars gate 18 av Geir Hetland
  • Side 17: Den Kombinerede Indretning et sosialpolitisk monstnim ! av Lars Vaage
  • Side 29: Bydag for Stavanger av Geir Hetland