1997

Stavangeren nr.1 1997

Innhold:

 • Side 3: Leder
 • Side 4: Årsmøtet
 • Side 6: "Fagerlid" - del II av Gunnar A. Skadberg
 • Side 11: Fra byens styre og stell
 • Side 14: Syndebukken i Domkirken etter Jan Hendrich Lexow
 • Side 17: Diagnosestasjonen i Dronningensgt. av Henrik Paaske
 • Side 19: Arrangementer våren 1997 Nye Stavanger-bøker

Stavangeren nr.2 1997

Innhold:

 • Side 3: Leder
 • Side 4: Eit notat av kiellandhuset av Tor Obrestad
 • Side 8: Brødrevennene i Danmark og Norge av Sverre Heskestad
 • Side l0: Fra byens styre og stell
 • Side 11: Hvem vat Gustava og Gabriel Kielland
 • Side 14: Bethel av Henrik Paaske
 • Side 17: Stavangernavnet - en uløst gåte av Sverre Heskestad
 • Side 18: Madla i fortid av Jan Gjerde
 • Side 19: Stavanger som "Avholdsbyen" av Erling Sømme Kielland
 • Side 21: Foreningsbiblioteket
 • Side 22: Markvandring Arrangementer av Jane N. Wæhler

Stavangeren nr.3 1997

Innhold:

 • Side 3: Domkirken - igjen! av Leder
 • Side 4: S. Rygh - minneord av Egil Henriksen
 • Side 5: Avholdsbyen II av E. Kielland Sømme
 • Side 10: Bilde fra en gammel by av Jan Gjerde
 • Side 12: Bydag i Domkirken av Jan Gjerde
 • Side 15:Har frilegging av murene skadet kirken? av Unnleiv Bergsgard
 • Side 16: Med Hasiv på gamle tomter Register ((Stavangeren)) av Jan Gjerde
 • Side 21:Jens Karlsen - kusken te Køhleren av Gunnar A. Skadberg
 • Side 26: Jens Karlsen - alias Per Karl av Gunnar A. Skadberg
 • Side 28: Hasiv 80 år av Kåre Mossige
 • Side 31: Stavanger Støberi & Dok av Kåre Mossige
 • Side 34:Domkirkens barneasyl av Henrik Paaske

Stavangeren nr.4 1997

Innhold:

 • Side 3: Den synlige byhistorien av Jan Gjerde
 • Side 5: Fra straen til Eiganes av Bjørn K. Aarre
 • Side 10: Det ble Stavanger! av Jan Gjerde
 • Side 12: Egil Henriksen av Bjørn K. Aarre
 • Side 15: Bybevaring - tross alt! av Jan Gjerde
 • Side 19: Josephines Stiftelse av Henrik Paaske
 • Side 22: Bilde fra en svunden tid av Erling S. Kielland
 • Side 23: Hermetikkbyen av Erling S. Kielland