Stavangeren nr.3 1998

Innhold:

  • Side 3: Stavanger - 1000 År? av Jan Gjerde
  • Side 6: "Reist av Stavanger kommune" av Erling Sømme Kielland
  • Side 8: Da posten kom til Stavanger av Kåre Mossige
  • Side 14: Et sjeldent bilde
  • Side 15: Fra byens styre og stell
  • Side 16: Et stavangerdynasti av Sverre Heskestad
  • Side 25: Folkets Hus i gammel prakt av Jan Gjerde
  • Side 28: Grøftegraving ved Domkirken av Erling Sømme Kielland
  • Side 29: Hvor er vi? Ved Kåre Mossige
  • Side 30: Weoversikt høsten 1998