Stavangeren nr.2 1999

Innhold:

  • Side 3: Ved Kiellands grav av Leif Johan Sevland
  • Side 4: Domkirkens restaurering av Ove Hagir
  • Side 8: Fra Trankebar til Breiavatnet av Gunnar A Skadberg
  • Side l4: Worsehuset finnes fortsatt av Halvor Pedersen
  • Side l8: Tobakksproduksjonen i Stavanger 1940-45 av Oddvar Høiland
  • Side 22: Stavangrt i reformasjonsårhundret av E.A. Erichsen
  • Side 28: Samfunnsbyggeren som forbygde seg av Jan Gjerde
  • Side30: Styrets beretning , Årsmøtet