2000

Stavangeren nr.1 2000

Innhold:

 • Side 3: Stavangers alder av Jan Gjerde
 • Side 6: Radesykehuset og "Min fars hus" av Roald Strandjord
 • Side 10: Monumentalt om Domkirken
 • Side 12: Eiendomsforholdene vedrørende "Kampem" av Gunnar Skadberg
 • Side 20: Jorenholmen på tredvetallet av Halvor Pedersen
 • Side 22: Kirkebyen i maktkamp og borgerkrig
 • Side 26: "Stav" og "anger" av Jan Gjerde
 • Side 30: Fra Holmen til Strømsteinen av E.K. Sømme kielland
 • Side 32: Nye kulturhistoriske skilt av E.K. Sømme Kielland

Stavangeren nr.2 2000

Innhold:

 • Side 4: Fra Adolf Barstads dagbok 1946
 • Side 16: Brannen i politikammeret i 1929 av Halvor Pedersen
 • Side 18: Magnus Vigrestad av Jan Gjerde
 • Side 21: Fra fangenskap til formannskap - møte med Andreas Cappelen
 • Side 22: Familien Toucher av Gunnar Skadberg
 • Side 28: Årsmøte
 • Side 32: Tanker fra Brødre Menighetens Hotel i Christiansfeldt av Jan Gjerde

Stavangeren.Nr.3.2000-ASL

Innhold:

 • Side 3: Mitt byhistoriske bibliotek av Jan Gjerde
 • Side 6: SlektenNyman av Børn K. Aarre
 • Side 15: Da posten kom til Stavanger (III), Tekst og tegninger Kåre Mossige
 • Side 23: Tørnmer eller Bindingsverk av Unnleiv Bergsgard
 • Side 26: Med Berge Furre i Lars Oftedals fotspor av Jan Gjerde
 • Side 28: En aftenstund i Paradis av Jan Gjerde
 • Side 32: Hvor er vi?

Stavangeren.Nr.4.2000-ASL

Innhold:

 • Side 3: En gammel by full av nytt
 • Side 4: Vålands historie a v Kirsten Ursin-Smith
 • Side l0: Kiellandhuset sett fra tre kanter av Halvor Pedersen
 • Side l2: Kvar låg Eikanes? av Leiv Olsen
 • Side 13: Ennu en mann med to gater? av Harald Sommefeldt Schmidt
 • Side 13: Om seiglivete myter av Gunnar A. Skadberg
 • Side 16: Kiellandhuset - Nei til en død kopi av Bjørn Andersen
 • Side 18: Ekserserplassen på Eiganes og Borgervebningen av Bjøm Aarre
 • Side 28: Ingvald Enersen - en Stavangersk gjest Baardsen av Gunnar A.Skadberg