Stavangeren nr.1 2004

Innhold
  • Side 3: (Leder) Av Berit M. Grande
  • Side 4: Den tredje Fredrik Av Reidar Frafjord
  • Side 7: Korsfylket – en presentasjon og et debattinnlegg Av Jan Gjerde
  • Side 12: Eiganesveien 3 Av Gunnar A. Skadberg
  • Side 13: Havnen Av Anders Bærheim
  • Side 21: Formidling av lokalhistorie er ikke viktig og derfor ikke noe offentlig anliggende Av Gunnar A. Skadberg
  • Side 21: Fra idyll til slum Av Reidar Frafjord
  • Side 21: Hvem var Endre Nilsen Våland? Av Gunnar A. Skadberg