Stavangeren nr.2 2008

Innhold

  • Side 3: Leder Av Hans E. Næss
  • Side 4: En fortelling om tre platter A v Jan Gjerde
  • Side 9: Kongsgård avløste skolen i hederskronte Kirkegt. 2 A v Hans Eyvind Næss
  • Side 14: Torvet/Torget tusenårsstedet i Stavanger (2) Av Gunnar A. Skadberg
  • Side 33: Dør med preg Av Axel H. Leversen
  • Side 35: Barndomsminner fra Stavanger på begynnelsen av 1940-tallet 35 Av Hans Jakob Andreassen