Stavangeren nr.1 2009

Innhold

  • Side 3: Leder Av Hans E. Næss
  • Side 4: Årsmøtereferat
  • Side 6: Stavanger – og staven Av Finn Bringsjord
  • Side 18: Gjemt – men ikke glemt Av Erling S. Kielland
  • Side 23: Stavanger-navnet kommer av formen på fjorden Av Reidar Frafjord
  • Side 29: Steglebakken Av Hans E. Næss