Stavangeren nr. 3 2010

Innhold:

  • Side 3 Leder av Hans E. Næss
  • Side 4 Dreyerkalender 1942 Av Anders Bærheim
  • Side 23 De engelske prinsessers besøk i Stavanger Ved Bjørn Samuelsen
  • Side 33 Et rystet haugianerhjem Av Jan Fredrik Berg
  • Side 43 Natvig Minde – en holme i Stavanger bys historie Av Harald Hamre