Stavangeren nr. 2 2012

Innhold:

  • Side 1 Leder. Av Harald Sig. Pedersen
  • Side 3 Hjelmelandsgaten 1 – Liv og levekår 1900-1920 Av Stine Bjørk Storhaug
  • Side 28 Torget 7 – «Hauge på Torget» Av Gunnar A. Skadberg
  • Side 43 Fra Fagerhøi til Furu gård, en kort krønike Av Reidar Frafjord
  • Side 50 – «Ikke dokumentert eller sannsynliggjort»..? Kommentar til en artikkel av Pål Mitsem i Stavangeren. Av Erling S. Kielland
  • Side 54 Medlemmer i Byhistorisk forening Stavanger 2012