2016

Stavangeren nr. 1 2016

Innhold:

Side 7 Det er øynene som ser – Byutvikling i et verneperspektiv Av Britta Goldberg 
Side 13 Årringer i Trehusbyen Av Anne Merethe Skogland
Side 25 Byplaner i Stavanger sentrum – verktøy for sentrumsutvikling 1945–2015 Av Nils Jacobsen
Side 43 Hager, parker og turområder Av Per Th. Grimnes
Side 63 Fremtiden for fortidens industriminner – Hermetikkhovedstaden Stavanger Av Knut Haaland Grøtterud
Side 77 Hva vi verner er historisk bestemt og kulturelt betinget Av Hild Sørby

Stavangeren nr. 2 2016

Innhold:

Side 7 - Sonja Lid, FREDSKONTORET et intet eller alt
Side 17 - Øyvind Ellingsen, Rockegata i Stavanger
Side 25 - Rolf Østbø, Siste tur med ferjå
Side 34 - Jan Gjerde, – Jeg var så defnitivt ingen fnansmann Arne Rettedal og Rogalandsbanken

Stavangeren nr. 3 2016

Innhold:

Side 7 - Fridtjof Riis, Stavanger: Landskapet og geologien
Side 22 - Erik Thoring, Naturminnene på byens hauger
Side 32 - Sveinumg Bang-Andersen, Kongssteenens Faciat, Accurate Maal og Beskrivelse
Side 35 - Sveinumg Bang-Andersen, Om haugen som gav navn til bydelen 35
Side 40 - Gunnar Roaldkvam, Storhaugen
Side 52 - Jone Laugaland, Byhaugen
Side 64 - Bodil Wold Johnsen, Vålandshaugen