2018

Stavangeren nr. 1 2018

Innhold:

Side 6 - Harald Hamre, Skipsfarten i Stavanger
Side 14 - Elisabeth Lønnå, To kapteinskoner i seilskute- og dampskipstiden
Side 28 - Tønnes Thorsen, Stavangerske – Kystflåtens første 100 år
Side 63 - Anne Tove Austbø, Kailangs fra Sandvigå til Drollehålå
Side 73 - Ole Kallelid, Husrom og hjerterom for sjømenn
Side 85 - Erik Thoring, Melkebøndene stiftet rederi – 91 år på fjorden med Riskafjord II
Side 97 - Robeijne Verstegen, De flytende kulturminnene Fra antikvarisk vern til motor for byliv

Stavangeren nr. 2 2018

Innhold:

Side 7 - Sven Egil Omdal, Det sto kvinner bak
Side 29 - Lars Olsen Neby, Bygg som aldri ble bygget
Side 43 - Jan Gjerde, Industriforstaden Hillevåg 1894 – 1960

Stavangeren nr. 3 2018

Innhold:

Side 6 - Magne Olsen, JMJ – journalisten som var Jesusbarnets egen soldat
Side 16 - Engwall Pahr-Iversen, «1ste Mai skulde være et arbeider-blad i ordets fulde betydning»
Side 38 - Arvid Weber-Skjærpe, VESTKYSTEN – et kortvarig aviseventyr
Side 46 - Per Asbjørn Holst, Sagaen om Patrioten – illegal avis i Stavanger våren 1942
Side 68 - Roar Hagen, Avistegninger i Stavanger
Side 82 -Torfinn Jåsund, Kuriøse bidrag til Stavangers avishistorie 1769-2018