Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Mons Gabriel Monsens prospekter / Bakkeland august 1864

Bakkeland august 1864

« 
Forrige bilde
|
|

Bakkeland august 1864

På 1800-tallet investerte mange velstående byborgere i gårdsbruk i nærheten av Stavanger. Skipsreder Jonas Schanche Monsen, som var i familie med akvarellmaleren, var eier av Bakkeland ved Bjergsted i en årrekke . Det ble brukt av Monsen-familien som landsted fram til 1885. På denne akvarellen ser vi Bakkeland til venstre med låve og våningshus med innhegnet hage. Nedenfor ligger Bjergsted med stadshauptmann L. W. Hansens sveitservilla fra 1858, tegnet av arkitekt C. F. von der Lippe. Bjergsted ble solgt til Stavanger kommune i 1883 og den praktfulle villaen ble brukt til lasarett og karantenelokale. Denne villaen gikk tapt i en brann under den annen verdenskrig. Von der Lippe tegnet en rekke lignende bygninger i samme stil på denne tiden, de fleste er nå borte. Selve hagen ble anlagt av gartner Poul Holst Poulsen i såkalt engelsk stil. Dette var Poulssons første oppdrag i Stavanger, og etter hvert ble det mange hager, hvorav en god del er bevart. L.W. Hansen ble forresten den siste lederen av handelshuset J. A. Köhler & Co i Hillevåg inntil det gikk konkurs den 5. januar 1883. Han var gift med Frida Hansen, billedveveren som skapte seg et nasjonalt og internasjonalt ry etter at hun flyttet fra byen.

Skal vi forsøke å lokalisere Bakkeland i dagens bybilde, må vi til området mellom Alsteinsgate og Rosenberggaten. Bakkeland lå nord for dagens moderne boligprosjekt Sverdrup Terrasse. Like etter første verdenskrig ble det reist kommunale nødsboliger i området. Brakkene på Bakkeland ble ikke sanert før omkring 1960. Landstedet Bakkeland er for lengst historie, men med adresse Rosenberggate 76 ligger det et gammelt hus, på en tomt som ble utskilt fra Bakkeland. Dette huset ble flyttet til byen fra Botne i Strand.

På andre siden av Byfjorden ser vi Buøy og Hundvåg med Ryfylkefjellene i bakgrunnen. Landskapet er åpent og med spredt bebyggelse. Dette var lenge før Rosenberg Mekaniske Verksted flyttet fra sitt utspring på løkken Rosenberg, like sør for dagens Sandvigå, til Buøy.