Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Mons Gabriel Monsens prospekter / Fra Kiellandsmyren juli 1881

Fra Kiellandsmyren juli 1881

Fra Kiellandsmyren juli 1881

Kiellandsmyren lå på en av løkkene under Ledaal. Her er utsikten mot nordøst fra det som senere ble til Bokkaskogen. Skogen var oppkalt etter dr. Thorvald Buch som hadde et fint hus i schweitserstil her. Hannasadal var et beplantet parkområde som lå i høyre del av bildet på det som ble kalt for løkke 7 og 8. Lunden var anlagt av Johanna Magrete Bull, agent Gabriel Schanche Kiellands hustru, omkring år 1800. Hun døde i 1818, og det ble reist et minnesmerke over henne i parken. Ved hjelp av Kannikbekken ble det anlagt små dammer og kunstige øyer. Parken forfalt i 1840-årene. Dette området ble arvet av far til dikteren Alexander Lange Kielland, og ble seinere for en stor del stykket ut til boligtomter. Så sent som i 1881 var Madlaveien ennå ikke anlagt. Den kom til i årene 1895 – 96.

Hovedforbindelsen mellom byen og Tjensvoll og videre til Madla var Eiganesveien. Nå preges området også av Motorveiens trasé inn til Madlaveien. Omtrent midt i bildet, rett bak torvstakkene, ligger i dag Stavanger Kunstforenings bygning, innviet i 1925. Av bygninger vi kjenner igjen, er Eiganesveien 28, med nærmest flatt tak til venstre i bildet. Huset var blitt reist samme år som akvarellen ble malt for skipsreder og konsul Andreas Sømme, Alexander Kiellands nære venn, og med H.S. Eckhoff som arkitekt. Dette prakthuset i såkalt historisme ligger fortsatt på hjørnet Eiganesveien/Wesselsgate og rommer i dag blant annet en antikvitetsforretning. Ellers er det få bygninger som lar seg identifisere, bortsett fra Petrikirken og Vår Frue kirke. Vi får et godt inntrykk av at selve byen lå i fordypningen mellom et østre og et vestre platå. Det viktigste for Monsen i denne skildringen har vært de landlige omgivelser i forgrunnen og rekken av torvstakker med torv til tørk.