Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Mons Gabriel Monsens prospekter / Kvernevig i 1865

Kvernevig i 1865

Kvernevig i 1865

Utsiktspunktet er fra nåværende boligfelt ved Kvernevik Ring mot selve Kvernevig, som er navnet på den innerste bukten i Vistevika. Sannsynligvis har Monsen tatt oppstilling i det området som i dag heter Havørnbrautene. Det opprinnelige navnet på dette landskapet var Nore-Sunde, men fra 1960-årene fikk en hel bydel navn etter møllen som vi ser midt i bildet. Dette var en korn- og grynmølle med tørkehus som ble bygget ca. 1850 og brant i 1909. Møllen ble bygget etter at fire nært beslektede kjøpmenn hadde kjøpt gårdparter på begge sider av bekken som så muliggjorde kverndrift, først gårdsbruket Skjelbreid i 1848, deretter deler av Vestre Goa-gården i Randaberg.  De var medlemmer av Monsens Tananger-familie.  Bekken fra Hålandsvatnet til Kvernevig var det gamle grenseskillet mellom gårdene Nore Sunde og Vestre Goa. Det var dette vannfallet som la grunnlaget for mølledriften. Den konkurrerte med møllene i Hillevåg, på Forus og Hommersåk, blant annet gikk det skøyte i trafikk fra Stavanger til Kvernevig.

Etter brannen i 1909 solgte den daværende eieren av Skjelbreid gården til Randaberg landbruksforening som bygde et lite kraftverk her. Restene etter elektrisitetsverket kan fortsatt sees som en lang, steinsatt vannkanal på Randaberg-siden av bygrensen i Kvernevigen.

Selve Kvernevig er i dag badeplass.

Bergformasjonen til venstre i bildet stikker ut i Hålandsvatnet. Her lå bygdeborgen Risnes, sundebuenes tilfluktssted i ufredstider.