Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Mons Gabriel Monsens prospekter / Lindahl pr. Hillevåg 1862 - 1863

Lindahl pr. Hillevåg 1862 - 1863

Lindahl pr. Hillevåg 1862 - 1863

Det er ikke spor av denne prangende eiendommen i dag, men den er godt kjent i Stavangers kunsthistorie fordi også Lars Hertervig har malt fra dette området. Hertervigs bilde finnes i Rogaland Kunstmuseum, og mange forveksler denne bygningen med hovedhuset på Køhlers eiendom som imidlertid ligger lenger mot sør; i retning bak treet i bildets venstre kant etter at man har passert Skjæreberget ved Hillevåg. Mons Gabriel Monsen lagde tre akvareller fra dette området.

Hillevåg var en del av Bispeladegård og ble skilt ut som to bruk i 1801. Det søndre kom i Friedrich Petersens eie, senere firma J. A. Køhler. På denne akvarellen fra 1862 er det imidlertid det nordre bruket vi ser, bakermester Lindahls landsted. Han bodde og drev sin forretning ved Torget i Stavanger. Han flyttet i en periode forresten ut til Hillevåg , men dro tilbake til byen igjen etter at Jærbanen kom og delte eiendommen på midten av 1870-tallet. Togene lagte for mye støy.

Lindahls eiendom gikk senere over til skipsreder Ths. S. Falck. Den ble i flere år bebodd og drevet som gårsbruk av flere ledd i Falck-familien, og det er grunnen til at den kom til å bli hetende Falck-eiendommen. Området ble nivellert i slutten av 1930-årene til utvidelse av Jernbanens godsanlegg fra Paradis til Hillevåg. Hovedhuset ble revet i 1946. I 1960 stod Strømsbrua ferdig som forbindelse mellom Storhaug og Lagårdsveien. Den går omtrent rett over Lindahls eiendom.

I forgrunnen går Lagårdsveien sørover i sin opprinnelige trasé der jernbanesporet ble lagt i 1870-årene. Den nåværende Lagårdsveien går høyere oppe til venstre i bildet. Vi kan tenke oss at Monsen har stått nær Lagårdsveiens nåværende trasé, ikke så langt fra der vi i dag finner Lindahlsbakken, eller muligens litt lenger mot nord. I bakgrunnen til venstre, på andre siden av Hillevågstrømmen, ser vi J. A. Køhlers reperbane i Strømvig. Helt i det fjerne Lifjellets kjente profil.