Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Mons Gabriel Monsens prospekter / Nedre Tjensvold 1865

Nedre Tjensvold 1865

Nedre Tjensvold 1865

I 1865, da Monsen laget denne akvarellen av dette området, hadde ikke denne frodige eiendommen fått navnet Hansons Minde. Tvert imot var vennen og læremesteren Bernhard Hanson i full vigør. Her ved Tjensvoldstjernet hadde han fått kjøpe en liten parsell av Tjensvoll-gården.  Parsellen var nærmest en myrsump, hvor det kunne utvinnes litt torv. Her skapte tegnelæreren på Kongsgård et eventyr av et anlegg med dammer og beplantning. Dammene benyttet han til fiskeutklekking og fiskeoppdrett. Ja, endog flodskilpadder var en del av faunaen. Huset bygget han i stein med egne hender, og det ble flere ganger forlenget. Hansons eiendom kom til å bli flittig besøkt av venner og tilreisende som ville beskue denne oasen. Han var også en ivrig treplanter, og piletrærne ved Mosvatnet stammer fra hans tid.

Da han døde i 1883, etterlot han seg en formue som dannet grunnlaget for Bernhard Hansons legat til fordel for Stavanger Museum. Hansons Minde var i mange år disponert av parketaten i Stavanger, nå er det en del av Siddis-området og huser administrasjonen til ONS.

Bernhard Hanson  (1821-1883) var født i Brevik, men kom til Stavanger som tegnelærer i slutten av 1840-årene og ble værende her resten av sitt liv og virket på tegneskolen og Kongsgård. En av hans fremste elever var M. Gabriel Monsen.

Monsen  malte to akvareller av Hanssons eiendom, en sett fra syd og en sett fra nord.  Dette er den versjonen hvor Monsen har stått nokså nær der Hotell Alstor ligger i dag. Vi ser altså nordover, og like bak den lange, lave bygningen ligger dagens Tjensvollkryss. Vi ser en veistump som går opp til krysset hvor Eiganesveien kommer fra øst. Denne veien, som nærmest svarer til dagens Fartein Valens vei, fortsatte forbi Hansons eiendom til Solborg og Ullandhaug, altså dagens Tjennsvollvein.  Madlaveien er ennå ikke anlagt.

I bakgrunnen ser vi dr. og ordfører i Stavanger, Henrik Andreas Lassens landsted Nessal, bruk 11 på Stokka. Navnet Nessal er doktorens navn stavet baklengs. I dag benyttes helst navnene Lassa og Sandal om dette området.