Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Mons Gabriel Monsens prospekter / Stranden sett fra Skagen 15de November 1857

Stranden sett fra Skagen 15de November 1857

Stranden sett fra Skagen 15de November 1857

Det var lagsmed Vågen Stavangers rike borgerskap bodde. På dette prospektet er det sjøhusrekken på Straen som dominerer. Nå er alle bygningene, bortsett fra Toldboden, borte. De to til venstre ble fjernet for å gi plass til Stavanger Preservings store hermetikkfabrikk som sto ferdig i 1900. Mellom dem og Toldboden ser vi et særpreget hus. Det var meget gammelt og hadde tilhørt en Rosenkilde. I 1857 bodde ”lorden på Straen” her, Gabriel Jonasen (1779-1870). Et par år senere ble huset revet for å gi plass til tollpakkhuset. Materialene ble brukt til å reise Sandvigen skole.

Toldboden er tegnet av arkitekt Grosch og sto ferdig i 1840. På bildet vaier unionsflagget med ”sildesalaten”. Foran Jonasens hus og Toldboden er det steinbrygger, mens hele sjøhusrekken ligger direkte til sjøen for at varer fra fraktbåtene skulle kunne heises og hales inn i pakkbodene. Først i perioden 1913 til 1922 ble Strandkaien slik vi kjenner den i dag bygget.

På høyden opp mot  Løkkeveien ligger den daværende eiendommen Blidensol som tilhørte handelsmann Henrik Svendsen (1819-1889). Det var en empirebygning som senere ble ombygd i sveitserstil. Den ble revet ca. 1960. I dag ligger Handelsbankens her.

Eiendommen Blidensol har en lang gårdshistorie, og også det eldste huset i Gamle Stavanger, Blidensol i Øvre Strandgate 112, er en del av dette bruket og var i mange år brukets hovedbygning.

I bakgrunnen til venstre er det fullt av kors på Egenes Kirkegård som var blitt anlagt i 1845 som fattigkirkegård og pestkirkegård. De siste begravelser foregikk i 1880-årene, og i 1922 ble den gjennomskåret av Tanke Svilands gate. De siste rester av gravplassen ble fjernet som nødsarbeid omkring 1925.

Vindmøllen på toppen har gitt navn til Møllegaten, og den sto i  rett linje nord for Møllegaten litt sør for  Sjømannshjemmet som ble reist på Rudlå i 1933. Møllen ble oppført av Johan Erik Nyman i 1840-årene og ble senere overtatt av J. A. Køhler & Co i Hillevåg. Sannsynligvis ble den revet i siste halvdel av 1870-årene.