Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Kjære medlemmer og historieinteresserte.

.

Det er mange aktiviteter i februar. Se nedenfor:
 

Byhistorisk Forening Stavanger beklager at ikke alle som ville fikk plass i møtelokalet på AmS på siste møte.

Anne Tove Austbø holder på ny foredraget om Stavanger Støberi & Dok.

Torsdag 21. februar 2019:  

” Stavanger Støberi & Dok -  En gang byens største arbeidsplass "

Foredrag v/ Anne Tove Austbø

Anne Tove Austbø er historiker og konservator ved Stavanger maritime museum – MUST . Anne Tove var redaktør for Stavanger Byleksikon, er redaktør for MUSTs årbok, har skrevet en rekke artikler og holdt utallige foredrag. Anne Tove er styremedlem i foreningen vår og er redaktør for Stavangeren. 

Følg med på hjemmesiden, og følg oss på Facebook hvor også informasjon legges ut regelmessig.

.

Byhistorisk Forening Stavanger ønsker medlemmer og interesserte velkommen til foredrag:

Torsdag 28. februar 2019:  

”Hafrsfjord - hva vet vi ?”

Foredrag v/ Arild S. Vivås

Arild S. Vivås er marine arkeolog og arbeider ved Stavanger museum - MUST. -  Avdeling for sjøfart og industri.

Møtested:  Arkeologisk museum Stavanger,  kl.19.00   

Umiddelbart før foredraget vil årsmøtet bli avholdt, se detaljer nedenfor.  

Vel møtt til spennende foredrag  torsdag 28. februar  kl. 19.00  i AmS, Stavanger ,  

mvh-haraldsig.-

 

Foredragene er gratis for medlemmer av Byhistorisk Forening Stavanger,  Ikkemedlemmer betaler kr 100,-

Medlemskap for 2019 kan tegner ved inngangen eller på nettet. Se fanen  " Bli medlem ".

 

Programmet for 2019 ligger nå på hjemmesiden.

Årsmøtet i Byhistorisk Forening Stavanger er torsdag 28. februar  på AMS kl 19.00 -  foredraget om Hafrsfjord følger umiddelbart efter årsmøtet.

Innkalling med valgkomiteen innstilling, Årsberetning , regnskap og budsjett ligger på hjemmesiden.

Det blir stadig lagt til flere årstall under "Årringer"  Her ligger et vell av informasjon om store og små hendelser i Stavangers historie, systematisert på årstall. Og søkbart på tema / stikkord.

  
BLÅ SKILT.

Nye "Blå skilt"  er på plass på bygninger som har tilknytning til hermetikkindustrien.

 

21
feb
Fordrag

”Stavanger støberi og dok”

Foredrag av Anne Tove Austbø 
Sted: Arkeologisk Museum
Tosdag 21. februar - Kl 19:00

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Stavanger Preserving Co.

59

Hermetikkindustrien i Stavanger startet i ”en mindre fabrikbygning med fornødne lagerrum” i året 1873 på en nyinnkjøpt tomt i Øvre Strandgate 38; Stavanger Preservings første fabrikk. Grunnleggerne var skipsreder Knud Knudsen, byfogd Henrik Finne, konsul Lars Berentsen og grosserer George W. Groom. Her foregikk virksomheten de første 20 årene. Det ble lagt ned hermetisk kjøtt og fisk til skipsproviant; og her startet også den første produksjonen av norske sardiner.