Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

 Kjære medlemmer og historieinteresserte.

Årets første foredrag,  Torsdag 25. januar kl 19.00,  Sted: Arkeologisk Museum, Stavanger:

Når vegger taler - Gløtt bak gipsplater og malingslag i fredete hus i Stavanger.

Det er et mangfold av informasjon som ligger i veggene i gamle hus. Med et oppussingsintervall på 15-20 år kan det gjennom årene fort bli tilsvarende antall lag med maling, tapet og lerret. De ulike lagene forteller om skiftende stilretninger og lokal mote, men også om huseiers status og bygningens endrete bruk.

Gjemte og glemte skatter har fra tid til annen dukket opp i forbindelse med fargeundersøkelser knyttet til rehabilitering av fredete hus i Stavanger; et stykke sjelden vokstapet i Kongsgård, rankedekor som er en kirke verdig på Skagen, et kammers med eksotisk landskap i Hillevåg og et forsvunnet riksvåpen på Strandkaien.

Anne Ytterdal vil presentere et knippe bygningshistoriske funn gjort gjennom hennes arbeid som malerikonservator.

 

Anne Ytterdal har hovedfag i konservering innen fagområdet bemalt tre og lerret. Hun har arbeidet som malerikonservator ved Arkeologisk museum siden 1980 hvor staffelimaleri, kirkekunst og bygningsundersøkelser har vært gjennomgående arbeidsoppgaver. Av profane bygninger hun har fargeundersøkt i Stavanger kommune kan nevnes Ledaal, Kongsgård skole, den gamle Tollboden, Skagen 18, Øvre Strandgt. 60, Erichstrupsgt. 14 og Kongsgt. 47-49.

 

Programmet for 2018 ligger nå på hjemmesiden.

Det er lagt til flere årstall under "Årringer" -  Her ligger et vell av informasjon om store og små hendelser i Stavangers historie, systematisert på årstall. Det planlegges å dekke flere år fremover i 2018.

Vel møtt,

mvh-haraldsig.-

Foredragene vil også i 2018 være gratis for medlemmer av Byhistorisk Forening Stavanger,  Ikkemedlemmer, kr 100,-  Medlemsskap kan tegnes ved inngangen.

HER LIGGER PAPIRENE FRA ÅRSMØTET SAMMEN MED REFERATET.

Årsmøte 2017.pdf 529,88 kB
25
jan
Fordrag

"Når vegger forteller – gløtt bak gipsplater og malingslag i fredete hus i Stavanger"

Fordrag av Anne Ytterdal
Sted: Arkeologisk Museum
Torsdag 25. januar - Kl. 19:00

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Lars Larsen Geilane

29

Geilane var en husmannsplass på østsiden av Breiavatnet , et område som strakte seg sørover fra nåværende Josefinestiftelsen, Kongsgaten 48, og Kongsgaten 52 hvor skiltet er anbragt, og videre et stykke sørover. Lars Larsen Geilanes far, Lars Svensen Helland fra Gjesdal fikk våren 1772 feste på denne plassen under Kannik og flyttet til Stavanger med konen, Maren Einarsdatter fra Nedrebø, og to barn. Sitt åttende og siste barn fikk Maren da hun var 42 år gammel; ovennevnte Lars Larsen Geilane som ble døpt 24. september 1786.