Bli medlem

Årringer i byhistorien

Tekstene til "Årringer i byhistorien" er skrevet av Erling Kastrup Sømme Kielland.Klikk på årstallene nedenfor for å utvide tabellen og ser hvilke artikler du kan finne.

Byhistorien

Få norske byer har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. Vekslingene mellom vekst og krise har gjort at byens historie framstår som sterkt fasedelt, begivenhetsrik og spennende.Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Stavangers historie er i høyeste grad internasjonal.De tilreisende deltagere og gjester ved landsregattaen 1868 i Stavanger fikk ved ankomsten til byen stukket i hånden en liten, men meget indholdsrik bok. Den informerte om byens og distriktets historie, om severdigheter, 29 "nyttige Indretninger", reiseruter, portotakster og om løst og fast fra utgiftene ved henrettelser 1608 til visittetiketten og savnet av en realskole.(Hentet fra "En Stavangersk Cicerone"  Les hele forordet  )

Velkommen til medlemsmøte i Byhistorisk forening!

Bilde av arbeidene i krypkjelleren under Stavanger Domkirke.

Krypkjelleren ved oppstart av undersøkelsene i februar 2021. Foto: NIKU

Hva fant vi i krypkjelleren?

– en oppdatering fra de arkeologiske undersøkelsene i Stavanger domkirke, ved arkeolog og forsker Halldis Hobæk.

Sted: Arkeologisk museum, auditoriet.

Dato: Torsdag 21. oktober kl. 17.00 og kl. 19.00

Fra februar til juni i år gjennomførte NIKU og Arkeologisk Museum UiS undersøkelser i krypkjelleren under skipet i Stavanger domkirke.
Feltarbeidet ble avsluttet i juni, men prosjektet er langt fra ferdig: Akkurat nå jobber arkeologene for fullt med etterarbeid og analyser. Prosjektleder Halldis Hobæk forteller om undersøkelsene og hva arkeologene fant i krypkjelleren, hvordan de arbeider videre med funn og materiale, og hva de har funnet ut så langt.
Det blir også en sniktitt på funn som ikke har vært vist fram før.

Halldis Hobæk er arkeolog/forsker hos NIKU (Norsk Institutt for Kulturminneforskning), og prosjektleder for undersøkelsene i domkirkens krypkjeller.

Mons Gabriel Monsens prospekter

Skal man søke etter avbildninger som viser hvordan Stavanger og byens omegn så ut i tiden mellom 1856 og 1881, vil vi i all hovedsak være henvist til å studere Mons Gabriel Monsens akvareller fra denne perioden.

Tekst utarbeidet av Reidar Frafjord og Jan Gjerde.

Kunstmappen er til salgs for noen få hundrelapper.

Byhistorisk skilting

Byhistorisk skilting markerer særpregede, interessante hus, hus som forteller noe om byens historie og de kvinner og menn som bygde og bodde her. Det gjelder også ved gater, plasser og bygg med historiske navn. Enkel skilting med presentasjon av vedkommende person, eller av historiske begivenheter  kan gjøre det lettere å identifisere stedene. Det er et enkelt virkemiddel for å øke den historiske bevissthet.

Nymansveien 44

1

Carl Petter Nyman ble født i Stavanger den 22.august 1816 og døde her 75 år gammel den 22.oktober 1891. Som ganske ung dro han til sjøs og arbeidet seg etter hvert oppover i gradene. 24 år gammel var han anerkjent som en dyktig og pålitelig skipsfører. Etter mange år på sjøen startet han en sildeforretning ”med to tomme Næver”. Forretningen gikk godt, og etter en tid eide han sjøhus flere steder i Norge og på Island.

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Dec 09 2021 08:25:49
Script start
Timing: Dec 09 2021 08:25:49
Module start 'content'
Timing: Dec 09 2021 08:25:49
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Dec 09 2021 08:25:49
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZComments'
Timing: Dec 09 2021 08:25:50
Script end

Main resources:

Total runtime0.1656 sec
Peak memory usage24,064.0000 KB
Database Queries74

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Script start 0.01210.0310 3,166.81254,360.4375
Module start 'content' 0.04310.1128 7,527.250013,774.1484
Module end 'content' 0.15590.0096 21,301.3984184.9844
Script end 0.1655  21,486.3828 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.018311.0725300.0006
Check MTime0.01016.0921300.0003
Mysql Total
Database connection0.00020.143710.0002
Mysqli_queries0.00835.0333740.0001
Looping result0.00080.4915730.0000
TS translator
TS init0.00452.698240.0011
TS cache load0.00241.462640.0006
TS context load0.00191.151340.0005
Template Total0.098459.430.0328
Template load0.00764.589830.0025
Template processing0.090854.803730.0303
Template load and register function0.00120.714410.0012
states
state_id_array0.00020.140720.0001
state_identifier_array0.00040.229530.0001
Override
Cache load0.00372.2571290.0001
Sytem overhead
Fetch class attribute can translate value0.00191.176340.0005
Fetch class attribute name0.00251.518960.0004
XML
Image XML parsing0.00492.971740.0012
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00000.028560.0000
General
String conversion0.00000.013420.0000
dbfile0.00372.2546270.0001
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/new_frontpage.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/full/new_frontpage.tplEdit templateOverride template
5content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/header.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/header.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/embed.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/embed.tplEdit templateOverride template
1content/view/embed.tplembed/image.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/embed/image.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezimage.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/content/datatype/view/ezimage.tplEdit templateOverride template
8content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/strong.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/line.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 25
 Number of unique templates used: 12

Time used to render debug report: 0.0003 secs