Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / 1500

1500

1537

Reformasjonen

Domkirkens arkiv brennes. St.Svithuns skrin forsvinner. Alt bispegods legges under kronen.

1558

Domkirkens fem klokker sendes til Danmark

Sagnet sier at skipet forliste ved Håstein.

Se årstall 1125.

1558

Domkirkens fem klokker sendes til Danmark

Sagnet sier at skipet forliste ved Håstein.

Se årstall 1125.

1567

De 3 holmene som ble byområder i Stavanger.

Skjermbilde holmene 2-kopi

De 3 holmene slik de så ut i 1815  før utfyllinger og bebyggelse forandret deres opprinnelige utseende. Holmen en her forbundet til fastlandet med en bro. Kjeringholmen ennå omgitt av sjøen, mens Jorenholmen også har fått en smal fastlandskontakt gjennom  utfylling eller bro.

IllustrasJon:Anders Haaland. "En by tar form" . Stavanger 1999.

1568

Stavanger len opprettes

Utviklingen under 7- års krigen mot Sverige, (  1563 – 1570 )  medførte at det danske riksstyret  forsto at Norge trengte et bedre og mer enhetlig styre. Til da hadde de utnevnte lensherrene i landet hatt utvidet råderett over sine distrikter. Men da disse ofte omfattet store områder, førte dette gjerne til mangel på oversikt og kontroll.

1571

Kirkelig makt og innflytelse gjenreises

Dansken Jørgen Erichssøn blir biskop (superintendent). Han har embetet i 33 år. Gjenreiser kirkelig makt og innflytelse.

1591

Skjermbilde Mariakirken

Mariakirken ( til v) lå nær østsiden av Domkirken og var oppført engang på 1100 eller 1200 tallet. I 1558. reparert og tatt i bruk som rådstue i Stavanger. Senere delvis  ombygget til rådhus, fengsel og brannvakt. Ble revet 1883. Idag er bygningens omtrentlige gamle beliggenhet markert med en lav og ikke opprinnelig grunnnmur nær  Domkirkeplassen.


Mariakirken ved Domkirken blir rådhus. Bygningen rives i 1883. Brukt som brannstasjon de siste 18 år.

1594

De første byvedtektene stadfestes

Kirkelige plikter og økonomiske krav innskjerpes.

Lite er kjent om den interne bystyringen i Stavanger i middelalderen. I store trekk er det allikevel sannsynlig at innholdet i kong Magnus Erlingssons stavangerprivilegie fra 1164- som ble stadfestet av kong Håkon Håkonsson engang mellom 1226 og 1248, ser ut til å ha vært respektert frem til reformasjonen i 1537.

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Timing: Dec 07 2021 11:23:52
Script start
Timing: Dec 07 2021 11:23:52
Module start 'content'
Timing: Dec 07 2021 11:23:52
Module end 'content'
Debug: ezpI18n::translateText Dec 07 2021 11:23:52
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZComments'
Timing: Dec 07 2021 11:23:52
Script end

Main resources:

Total runtime0.2263 sec
Peak memory usage24,832.0000 KB
Database Queries128

Timing points:

CheckpointStart (sec)Duration (sec)Memory at start (KB)Memory used (KB)
Script start 0.01240.0279 3,168.26564,720.1484
Module start 'content' 0.04030.1597 7,888.414113,418.0391
Module end 'content' 0.20000.0262 21,306.45311,578.8594
Script end 0.2262  22,885.3125 

Time accumulators:

 Accumulator Duration (sec) Duration (%) Count Average (sec)
Ini load
Load cache0.01717.5382320.0005
Check MTime0.00893.9159320.0003
Mysql Total
Database connection0.00030.132110.0003
Mysqli_queries0.01366.01841280.0001
Looping result0.00170.76821280.0000
TS translator
TS init0.00421.874930.0014
TS cache load0.00200.899230.0007
TS context load0.00150.679130.0005
Template Total0.158870.230.0529
Template load0.00863.783930.0029
Template processing0.150166.343930.0500
Template load and register function0.00110.504110.0011
states
state_id_array0.00140.6167110.0001
state_identifier_array0.00150.6491120.0001
Override
Cache load0.00462.0336490.0001
Sytem overhead
Fetch class attribute name0.00532.3282130.0004
Fetch class attribute can translate value0.00040.1951100.0000
class_abstraction
Instantiating content class attribute0.00010.0363130.0000
XML
Image XML parsing0.00371.6507100.0004
General
String conversion0.00000.006620.0000
dbfile0.00421.8659240.0002
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap

Templates used to render the page:

UsageRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1node/view/full.tplfull/folder.tplextension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/full/folder.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezstring.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezstring.tplEdit templateOverride template
10content/datatype/view/ezxmltext.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tplEdit templateOverride template
7content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/strong.tplEdit templateOverride template
11content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezxmltags/embed.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/embed.tplEdit templateOverride template
2content/view/embed.tplembed/image.tplextension/byhistorisk/design/byhistorisk/override/templates/embed/image.tplEdit templateOverride template
2content/datatype/view/ezimage.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/content/datatype/view/ezimage.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/emphasize.tplEdit templateOverride template
1content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl<No override>design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/line.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/byhistorisk/design/byhistorisk/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
 Number of times templates used: 40
 Number of unique templates used: 12

Time used to render debug report: 0.0003 secs