Fremside / Årringer i byhistorien / 1600

1600

1620

Stavanger-galeien. Borgervæpning.

Skjermbilde GALEI

Galeiene lå lavt i vannet og var  fryktede og kombinerte ro-og seilførende  krigsfartøyer som kunne bli brukt  brukt både  i nærkamper og ved bording av andre fartøyer. Slik kan Stavanger-galeien ha sett ut. Tegning Thomas Hauge..

For 300 år siden hadde Stavanger eget krigsskip. 

1622

Første heksebrenning i Sandvigå. Barbro Bjelland dømmes for trolldom og kontakt med djevelen.

1633

Voldsom brann legger halve byen i aske

1652

Stavanger får postsamband

1659

Det første Valbergstårn bygges av tre. Vakttårn og oppholdsrom for vektere.

Se også 1852

1664

Siste heksebrenning

"Trog"-Astri og Bergitte Tolleivsdatter ble "ved brand henrettet":

Se årstall 1622.

1682

Christian V flyttet bispesetet til Kristiansand

Stavanger har gjennomlevd mange vanskelige perioder i sin lange historie. 1680-årene var noen av de tyngste. Da var byen så langt nede at innbyggerne fryktet for dens fremtidige eksistens.

1684

Ny bybrann

Cirka 150 av byens cirka 350 hus går opp i flammer.

1686

Byen mister kjøpstadsrettighetene og reduseres til ladestad

Se også årstall 1682.

1690

Kjøpstadsrettighetene gis tilbake. Byens rettsapparat gjenoppbygges.

I 4 år var Stavanger uten sine gamle kjøpstadsprivilegier. Enevoldskongen Christian 5 hadde bestemt at den nye byen Kristiansand skulle overta disse rettighetene. Også bispestolen, katedralskolen og rettsapparatet var fratatt Stavanger. Etter bybrannen i 1684 var det i tillegg innført byggeforbud.