Byhistorisk Forening Stavanger Hjemmeside / Årringer i byhistorien / 1900 / 1952

1952

Verdens første hermetikkfagskole etableres i Stavanger.

Onsdag 17 september 1952 sto denne overskriften i stavangeravisen 1 ste Mai..

”Kongen har åpnet Hermetikkens hus i hermetikkens by. Fest over innvielsen av landets mest moderne skole. Norsk hermetikkindustri skal holde den standard som har gitt den verdensry – og helst forbedre den.”

På en av byens mest attraktive tomter – like ved Ledaal var den nye : Hermetikk-og Konservesindustriens Fagskole blitt oppført. Og klar til å videreføre Stavanger sin lange tradisjon, erfaring og kunnskap om foredling av hermetikkprodukter - gjennom ny forskning og utdanning.

Fagskolen som nå ble tilknyttet hermetikklaboratoriet var ny. Forskningsdelen hadde derimot allerede i 3 tiår vært i virksomhet i andre lokaler i byen.

Så tidlig som under 1 verdenskrig fra 1914-1918, forsto hermetikknæringen i Stavanger det var nødvendig å opprette et forsknings-laboratorium som på vitenskapelig basis både kunne utvikle nye produkter - og samle mer viten om disse næringsmidlene.

Vanskelige økonomiske konjunkturer på verdensmarkedet i 1920 årene utsatte laboratorie- planene - men i 1931 ble prosjektet realisert. Økonomisk tilskudd fra bl.a hermetikkindustrien, staten og Stavanger kommune gjorde dette mulig.

Laboratoriets hovedoppgaver i årene som fulgte var særlig knyttet til holdbarhet og næringsinnhold i hermetiske produkter. Med gode resultater, og positive tilbakemelding fra mange land .

Senere - og særlig etter 2 verdenskrig - økte konkurransen på salgs-og eksportmarkedene. Nå ble oppmerksomheten også dreiet mot modernisering, kvalitetskontroll og effektivisering av hermetikknæringen. Nye produkter måtte også utvikles. Behovet for undervisning og utdanning av fagspesialister innen økte også.

Dette hadde bl.a sammenheng med betydelige forandringer, og delvis vansker på de internasjonale eksportmarkedene. Konkurransen på hovedmarkedet i USA var bl.a blitt betydelig, og på New Zealand og i Storbritannia ble markedet stengt for flere hermetiske produkter.

Samlet var disse utfordringene de viktigste årsakene til opprettelse og bygging av Hermetikklaboratoriet ved Ledaal – der den nye fagskolen var åpnet allerede 18 august .

Vi overlater igjen spalteplassen til 1 Ste Mai – som 4 uker senere da kongen offisielt åpnet bygningen hadde et fyldig referat av begivenheten - og bl.a sa følgende:

” Hermetikk-og Konservesindustriens Fagskole har kostet 3 millioner kroner. Og er ikke bare skole, men har også rom for Hermetikklaboratoriets maskinavdeling og en avdeling for kvalitetskontroll av produktene. Hermetikkindustriens administrative organer har også fått kontorlokaler i bygningen. Hermetikkfagskolen er den første i sitt slag i verden. Det forteller noe om den ledende stilling som norsk hermetikkindustri inntar. Hermetikkfagskolen er plattform for en sammenheng mellom vitenskap og praktisk fagopplæring med sikte på produksjon, som vi tviler på noen annen næringsvirksomhet kan vise maken til. Vitenskapelig arbeid pluss forsking er grunnlaget for de fleste storindustrier.”

Erling K.Sømme Kielland.

Litteratur:

- Byarkivet / avisarkiv. Stavanger

- John Gunnar Johnsen.