Fremside / Arrangement / Admiral Cruys

Admiral Cornelius Cruys

Roy Aase holder foredrag med tittelen:
Admiral Cornelius Cruys.

Roy Lauritz Aase er født i Haugesund i 1962, Cand. philol ved NTNU i 1996.
Han har tidligere publisert artikler, holdt foredrag ved blant annet ved Felix Dzerzhinsky-akademiet ved admiralitetet i St. Petersburg samt gitt ut en bok om Cornelius Cruys.

Cornelius Cruys (1655-1727)
I perioden 1698 til 1727 var Cornelius Cruys i tjeneste hos den russiske tsar Peter I (den store). Cruys hadde hovedansvaret for utrustningen av den russiske flåte, med viseadmirals rang. Gjennom sitt virke var han med på å gjøre Russland til en sjøkrigsmakt.

Cornelius Cruys het opprinnelig Nils Olsen, ble født i Stavanger 1655, som han forlot i ung alder.

Cornelius Cruys' karriere viser at han var fagmilitær og administrator. Han var også entreprenør gjennom å starte ulike virksomheter som produserte materiell til flåten, og han opprettet Admiralitetet som skulle bli modell for hele det russiske statsapparatet.

Inntil i dag har det eksistert få vitenskapelig baserte opplysninger om Cruys. Dette har gjort det vanskelig for historikere og andre å danne seg et helhetlig bilde av hans liv og gjerning. Noen ganger har det ført til at fremstillingene om ham virker overdrevne og usannsynlige, og noen ganger antar de mytens karakter. For å skille mellom hva som er myter og hva som er virkelighet, må vi forsøke å få en oversikt over hans faktiske livsløp.

Roy Lauritz Aase vil i sitt foredrag gå nærmere inn på Corneluus Cruys, hans spennende liv, myter og virkelighet.

Arkeologisk Museum,
Torsdag 24. april kl. 19.00

Vel møtt
- haraldsig.pedersen-