Fremside / Arrangement / Foredrag

Stavangers Akropolis

Foredrag av Inger L.K. Gudmundson med tittel Stavangers Akropolis,
Hovedvekt på utviklingen av Skjævelandsstykket fra begynnelsen av 1800-tallet, med hovedvekt på Stavanger Museums hovedbygning.
Sted: Stavanger Museum, Kiellandrommet.
tid: Onsdag 19. februar kl 19.00

NB Merk at foredraget er på STAVANGER MUSEUM

Samme dag er det årsmøte- regnskap, årsmelding etc vil bli lagt ut på nettet.
Vel møtt