Fremside / Arrangement / Foredrag

Foredrag

Onsdag 24. februar (årsmøte)
Foredrag av Monika Røthle med tittel:
”Stavangers barnehagehistorie 1844-1970”
Sted: Arkeologisk Museum
Kl. 19:00

Monika Röthle, førstelektor i pedagogikk ved UiS, vil gi oss innsyn i de ulike forløperne til dagens barnehage. Hennes interesse er å dokumentere barnehagens lokale institusjonshistorie fra en periode, der dette var en marginalisert virksomhet som har etterlatt seg få synlige spor. Hun samarbeider med Norsk barnemuseum om en barnehagehistorisk utstilling. For øvrig har hun deltatt i lokale og nordiske barnehagestudier og er forfatter av pedagogisk faglitteratur.