Fremside / Arrangement / Foredrag

Foredrag

Torsdag 27. oktober
Foredrag av  Cand. philol. Egil Harald Grude med tittel:
” Havaritrafikken. Stavanger si ukjente maritime næring,”
Sted: Arkeologisk Museum
Kl. 19:00