Fremside / Arrangement / Foredrag

Foredrag

”Magnus Lagabøte”

Foredrag av Jørn Øyrehagen Hagen
Sted: Arkeologisk Museum
Torsdag 23. februar – kl. 19:00

Jørn Øyrehagen Sunde (1972) tok doktorgraden ved Det juridiske fakultet i Bergen i 2007, og vart same året professor i rettshistorie der. Han har sidan 2006 vore forskingsleiar ved museet Baroniet Rosendal. 
Sunde har tre gonger fått førelesarprisen ved Det juridiske fakultet, og fekk i 2012 Meltzerprisen for framifrå forskingsformidling.
Sted: Arkeologisk Museum
Kl. 18:30

MERK TIDSPUNKTET. OG DET BLIR AVHOLDT ÅRSMØTE ETTER FOREDRAGET.