Fremside / Arrangement / Rosenkilde

Rosenkilde og Eidsvollvalget

Foredrag av Historiker, Dr. Philos Hans E. Næss med tittel

Sannhet og myte: Valget av Peder Valentin Rosenkilde til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.
Dramaet og valget, spillet i kulissene.

Historiker og Dr.philos Hans Eyvind Næss trenger ingen lang presentasjon for foreningens medlemmer.
Hans tid som sjef ved Statsarkivet i Stavanger i 35 år har satt varige spor, det samme har bokstavelig talt hans store produksjon av bøker og artikler om en rekke emner både lokalt og nasjonalt.

Nå gir han oss dette bilde av Rosenkilde og det spennende valget i Domkirken, 18. mars 1814.

Sted: Arkeologisk Museum i kafeen
Tid: Onsdag 26. mars kl. 19.00

Vel møtt
- haraldsig.pedersen-