Fremside / Arrangement / Byvandring

Byvandring med Lise Storås som guide

Byvandring med Lise Storås som guide (Fra Kongsgaten til Midjord)

”Storhaug – mangfold i østre bydel"

Fremmøte-sted: Sigbjørn Obstfelders plass

storhaug

Stavanger kommune v/Kultur og byutvikling har utarbeidet en folder kalt: Storhaug - mangfold i østre bydel. Her vises på kart og fotos anbefalte ruter fra sentrum til Ramsvig. Siv. ark. Lise Storås vil fortelle litt om intensjonen bak folderen og guide oss så langt vi rekker innen tidsrammen på maks 2 timer.

Vi er etterhvert nokså fortrolige med benevnelsen Trehusbyen Stavanger og mange blant oss bor i gamle trehus. I løpet av denne vandringen kan vi bli litt bedre kjent med gater, strøk og stilarter og spesielle kulturminner i bydelen.

Kanskje noen fremmøtte også kan bidra med historier, anekdoter og lokalkunnskap.

Vi ønsker vel møtt.