Fremside / Arrangement / Byvandring

Byvandring med Turid Haaland som guide

Kart-byvandring-sep-2010

”Bysnittet – 250 års byutvikling og trehusbygging”

(fra Vågen til Stokkavannet)

Dato: Onsdag 1. september 2010

Sted: Galleri Sult kl. 19.00

Stavanger kommune v/ Kultur og byutvikling har utarbeidet en folder kalt: Bysnittet – 250 års byutvikling og trehusbygging. Her vises på kart og fotos anbefalte ruter fra Vågen til Stokkavatnet.

Siv. ark. Turid Haaland vil fortelle litt om intensjonen bak folderen og guide oss så langt vi rekker innen tidsrammen på maks 1 1/2 t. - Vi starter i Gamle Stavanger og passerer bl a førkrigsbebyggelsen i Steingata/Brønngata og den sosiale boligbygging på Misjonsmarka og i Stokkadalen og kanskje rekker vi de nye villaene i grøntdraget på Stokka.

Vel møtt